Rychlé kontakty

Poruchy výtahu:     NADO výtahy 495 262 759

Plyn:   1239

Voda:    495 406 102

Elektřina:    495 842 614

Záchranná zdravotnická služba Královéhradeckého kraje provozuje speciální informační telefonní linku na čísle 841 155 155. Volající zde získají veškeré potřebné informace o možnostech ošetření v pracovní době praktickými lékaři, včetně jmen zastupujících praktických lékařů. V mimopracovní době jsou volající směrováni dle charakteru obtíží na nejbližší vhodné zdravotnické pracoviště. Dále zde je možnost přímé konzultace zdravotních obtíží s operátorem event. lékařem.

Fakultní nemocnice Hradec Králové:
Rychlý kontakt (ústředna)  +420 495 831 111