Úřední hodiny

Úřední hodiny pro rok 2020 z důvodu opatření proti šíření Covid-19 budou řešeny operativně a vyvěšeny na nástěnce u vchodu

 

 

 

Kancelář je umístěna v suterénu vedle sušárny.